Om Grasslands

GRASSLANDS arbejder med borgerinddragende kunst på landet og søger med kunsten som omdrejningspunkt at bidrage til et mere nuanceret og kvalificeret grundlag for debatten om udviklingen i landområderne.

GRASSLANDS har realiseret række stedsspecifikke kunstværker i landsbyerne Åsted, Thorum, Selde og Junget i det nordøstlige Salling. GRASSLANDS arrangerede desuden to seminarer om kunstneriske metoder og erfaringer i forbindelse med kunstprojekter baseret i landdistrikter rundt omkring i Europa.

GRASSLANDS er kurateret af billedkunstner Lene Noer og billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen og indgik i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017’s officielle program under Gentænk Landsbyen/Coast to Coast. GRASSLANDS er realiseret med støtte fra Region Midt, Skive Kommune, Statens Kunstfond, Realdania, Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, Nordea Fonden og Spar Vest Fonden.