Tekst fra udgivelsen
Grasslands

←  tilbage til projekt

Kunst som øjenåbner i et udviklingsperspektiv

af Peter E. Steens og Thomas Olesen, Skive Kommune, Kommunikation, Udvikling og Erhverv.

Grasslands har været en øjenåbner for os som kommunale udviklingskonsulenter. Der er virkelig tale om et ’før og efter.’ For inden Grasslands var vi aldrig stødt på kunst og kultur som et aktivt element i at skabe udvikling og forandring inden for hverken landdistrikts-, erhvervs- eller turismeudvikling. Det er tankevækkende, at Grasslands på forbavsende kort tid er gået fra at være et lille, relativt ukendt og i bogstavelig forstand langt ude kunstprojekt til at være en samarbejdspartner og hyppigt at blive nævnt i nationale sammenhænge.

I Skive Kommune er der mange lokalsamfund, hvor man i kraft af nærhed, frivillighed og fællesskab løfter meget. Graden svinger ofte over tid afhængig af faktorer som personkonstellationer, momentum, projektsuccesser, projekttræthed etc. Grasslands har vist sig som katalysator for, at den kraft er blevet forstærket eller revitaliseret, og arbejdet med kunsten har ført til nye erkendelser og forandringer.

Borgerinvolverende kunst som Grasslands er ikke uden udfordringer, som processen med at involvere borgerne i Selde, Thorum, Åsted og Junget også viser. Borgerinvolverende kunst kræver en del af kunstnerne - tålmodighed, empati og vilje til at indgå kompromisser. Omvendt kræver det også, at borgere, som ikke tidligere har haft udøvende kunst inde på livet, er villige til at blive udfordret og bevæge sig ud på ukendt farvand. Den proces er lykkedes meget fint i Grasslands.

I et udviklingsperspektiv har det som sagt været en øjenåbner for os, at borgerinvolverende kunst og processerne omkring kunsten på den måde kan føre til øget engagement og forandring.

I Åsted er det for eksempel lykkedes at genopfriske et lokalsamfunds historie og skabe en fælles bevidsthed om, at man som almindelig borger kan gøre en stor forskel og i høj grad selv være med til at påvirke, hvor spændende ens landsby skal være at bo i. I både Junget og Thorum havde borgerne selv gjort sig nogle tanker om udviklingsmæssige tiltag, som det lykkedes kunstnerne at hæve barren for. I Junget var samarbejdet med kunsterne helt klart med til at løfte niveauet i forhold til de tanker, jungetboerne selv havde gjort sig om en bypark. Processen dertil var ikke nem, men det er vores oplevelse, at der blev flyttet på grænser og mentale barrierer hos alle involverede. Og det er jo præmissen for at skabe udvikling, der rykker noget både fysisk og mentalt. Junget er endt med at få et kunstværk, som er unikt. Lige pludselig, når man kører igennem det lille landsbysamfund, står der noget, som både er en skulptur og en bygning af en slags. Og alle, der går ind og sætter sig for første gang, er garanteret en sanseoplevelse – uanset om man er der med andre eller søger ro og fordybelse.

Kunst- og landdistriktskonferencen Rural Forum viste, at kunsten kan noget helt særligt i forhold til at skabe dialog på tværs af holdninger og fagligheder. Rural Forum skabte et møde mellem kunstnere, kunstværker, fageksperter inden for en række forskellige fagligheder og lokale som eksperter i lokale praksisser. Umiddelbart lyder det som en pærevælling af forskelligheder, men resultatet blev fantastisk. Det førte til berigende dialoger mellem forskellige interessenter, dagsordener og fagligheder, som gav nye vinkler på og indsigter i forskellige landdistriktsmæssige udfordringer.

Kraften i Grasslands koncept og den borgerinvolverende kunst ses også i fortsættelsen af nye projekter. Med ’Projekt STOL’, som sætter fokus på egnens tradition for møbelindustri, fortsætter personkredsen bag Grasslands, og mange af de tilknyttede frivillige arbejder på Fursundegnen i en ny organisering. ’Projekt STOL’ har et spændende potentiale for at skabe nye aktiviteter og lokalt engagement.

Grasslands har haft en stor effekt. Fursundegnen er et område, hvor kunsten nu har bredt sig som ringe i vandet, og hvor kunst er blevet en central del af udviklingen. Derude i landskabet er der stadig delte meninger om kunst og værdien af kunst i det offentlige rum, men for os er det hævet over enhver diskussion, at Grasslands har igangsat en række processer, der har givet nyt liv til lokale initiativer og igangsat en udvikling, som vil have en positiv effekt på Fursundegnen mange år frem.