Tekst fra udgivelsen
Grasslands

←  tilbage til projekt

Introduktion til 7007 ege

af Lene Noer og Birgitte Ejdrup Kristensen

I Thorum var man ikke interesseret i at få noget kunst. Man havde nok i sit. Til gengæld havde nogle borgere en årrække arbejdet for at få plantet en byskov. Da vi traf Thorumborgerne var projektet dog gået i stå på grund af manglende økonomi. Så hvad kunne Grasslands bidrage med her?

Vores udgangspunkt var at skabe værker, som baserede sig på noget, som allerede rørte på sig. Det var altså oplagt at forsøge at lade sig inspirere af byskoven, hvis et kunstværk i Thorum skulle have ben at gå på. Med idéen om at videreføre den tyske kunstner Joseph Beuys værk 7000 Oaks blev drømmen om byskoven genoplivet og samtidig tilføjet en kunstnerisk dimension, der pegede ud over sig selv og ud over bygrænsen. Kunstværket blev med et lettelsens suk accepteret af Thorumborgerne. Der var jo trods alt kun tale om syv sten, så det kunne jo have været meget værre!

Foto: Kurt Nielsen

Vi holdt møde med Stadsgartneren i Skive Kommune, hvilket gav det sidste skub til, at den nødvendige kapital blev tilvejebragt. 7000 træer blev plantet på nedlagte sportsarealer i byens midte og i forbindelse med en lille festligholdelse, hvor vi selv medbragte kage og kaffe, blev de sidste syv egetræer sat i jorden på det af borgerne udpegede sted ved indkørslen til byen. Forinden havde Nordisk Granit i Skive stolt placeret de meterhøje solide basaltsten, som omgærdet af evighedens vingesus tavst bevidnede begivenheden.

Herved er Thorum og Fursundegnen blevet forbundet til det verdensomspændende kunstprojekt 7000 Oaks, som Beuys igangsatte i 1982 i den tyske by Kassel. Det gjorde han ved at placere en bunke med 7000 basaltsten foran byens museum. I takt med, at der blev plantet egetræer efter borgernes anvisninger rundt omkring i byen, blev basaltstenene en efter en opstillet som markører for de nyplantede træer. Beuys idé rummede muligheden for en verdensomspændende udbredelse af egetræer med tilhørende basaltsten, og der er i dag plantet egetræer rundt omkring i verden blandt andet i New York.

Via crowdfunding kan værket 7007 Ege potentielt sætte sit præg på hele Fursundegnen, som er karakteriseret af intensivt landbrug, der kun efterlader ganske få træer i landskabet med en række miljømæssige og æstetiske konsekvenser til følge. Livet i byerne handler nemlig også i høj grad om, hvad der sker imellem byerne, hvor landskabet i dag stort set er at betragte som en moderne fabrik.

Foto: Kurt Nielsen