Aktuelt: Projekt STOL

Projekt STOL handler om at hylde Sallings kulturarv som centrum for møbelproduktion. Projektet samler borgere, håndværkere, kunstnere, arkitekter og designere om at gentænke stole fabrikeret på en af de mange fabrikker i Salling.

Åsted:Groundworks, murmalerier

I Åsted udfører borgerne selv murmalerier på gavle i byen. Billederne stammer fra et lokalt arkiv om byens historie før og nu indsamlet i samarbejde med den irske kunstner Deidre O’Mahony.

Thorum:7007 Ege

På nedlagte sportsarealer i Thorums midte er en ny byskov med 7000 træer blevet plantet. Ved indkørslen til byen er der plantet yderligere syv ege hver ledsaget af en meterhøj basaltsten, som forbinder værket med et verdensomspændende kunstprojekt af den tyske kunstner Joseph Beuys.

Junget:Nyt bytorv i Junget

Junget har gennem de senere år fået nedrevet hele sin oprindelige bymidte – i alt syv huse som tidligere rummede byens naturlige mødesteder; bager, købmand, træskomager m.v. Murstenene fra husene er blevet brugt til sammen med borgerne at bygge det nye bytorv

Selde:Skivevej 13

Grasslands første samarbejdsprojekt blev realiseret i 2013. Værket består af nedrivning af et tomt, forfaldent hus på adressen Skivevej 13 i Selde. I forbindelse med nedrivningen blev husets sokkel muret op på ny. Skulpturen ejes af landsbyens indbyggere og bruges som byens scene.

Rural Forum

Konferencerne samlede lokale borgere, landmænd, bankfolk, EU-politikere og lokalpolitikere, eksperter, forskere, teaterfolk og kunstnere om erfaringer med at arbejde i udkantsområder. Formålet var at undersøge kunstens potentiale i forhold til den fremtidige udvikling i de geografiske yderområder i Europa.

Om Grasslands

GRASSLANDS arbejder med borgerinddragende kunst på landet og søger med kunsten som omdrejningspunkt at bidrage til et mere nuanceret og kvalificeret grundlag for debatten om udviklingen i landområderne.

GRASSLANDS har realiseret række stedsspecifikke kunstværker i landsbyerne Åsted, Thorum, Selde og Junget i det nordøstlige Salling. GRASSLANDS arrangerede desuden to seminarer om kunstneriske metoder og erfaringer i forbindelse med kunstprojekter baseret i landdistrikter rundt omkring i Europa.

GRASSLANDS er kurateret af billedkunstner Lene Noer og billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen og indgik i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017’s officielle program under Gentænk Landsbyen/Coast to Coast.

GRASSLANDS er realiseret med støtte fra Region Midt, Skive Kommune, Statens Kunstfond, Realdania, Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, Nordea Fonden og Spar Vest Fonden.

Læs mere om Grasslands her


Kontakt


Lene Noer:  lene.noer[at]hotmail.com  ·  (+45) 29 61 23 43  ·  lenenoer.dk
Birgitte Ejdrup Kristensen:  mail[at]birgittekristensen.dk  ·  (+45) 30 28 55 80  ·  birgittekristensen.dk