About

OM GRASSLANDS - ABOUT GRASSLANDS

GRASSLANDS stiller overordnet skarpt på de danske landdistrikter og søger med kunsten som omdrejningspunkt at bidrage til et mere nuanceret og kvalificeret grundlag for debatten om udviklingen i landdistriktsområderne.

GRASSLANDS indebærer realiseringen af en række stedsspecifikke kunstværker- og projekter i landsbyerne Åsted, Thorum, Selde og Junget i det nordøstlige Salling. GRASSLANDS afsluttes af et 3-dages seminar om kunstneriske metoder og erfaringer i forbindelse med kunstprojekter baseret i landdistrikter rundt omkring i Europa.

GRASSLANDS er kurateret af billedkunstner Lene Noer og billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen og indgår i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017’s officielle program under Gentænk Landsbyen/Coast to Coast.Rural Forum Midtjylland er kurateret /koordineret af kulturentreprenør Henk Keizer. GRASSLANDS er desuden støttet af Statens Kunstfond, Realdania, Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, Nordea Fonden, Spar Vest Fonden og Skive Kommune.Kommunikation: Cand.mag Nadia Hein, Dokumentation og web: Leo Sagastuy, Producer: dramaturg Joan Andersen

GRASSLANDS has a sharp focus on Danish rural areas, and attempt to contribute to a more nuanced and qualified debate on rural development, through art projects.

 

GRASSLANDS involves the accomplishment of a number of site specific art works and projects in the villages Åsted, Thorum, Selde og Junget in the North Eastern part of Salling. GRASSLANDS ends with a 3-days seminar on artistical methods and experiences, drawn from art projects in European rural areas.

 

GRASSLANDS is curated by visual artist Lene Noer and visual artist Birgitte Ejdrup Kristensen and is part of the European Cultural Capital Aarhus 2017’s official program under Rethink the Village / Coast to Coast.Rural Forum Midtjylland is curated / coordinated by Cultural entrepreneur Henk Keizer. GRASSLANDS is futhermore supported by the Danish Art Fund, Realdania, Aarhus Municipality Cultural Development Fund, Nordea Fund, Spar Vest Fund and Skive Municipality.

Communication: MA Nadia Hein, Documentation and web: Leo Sagastuy

Producer: MA, dramaturg Joan Andersen

 

PROCESFOTOS

KUNSTNERE - ARTISTS

© Copyright Grasslands